Pesten.nl is het anti-pest portaal

Werknemer

Pesten is een vorm van ongewenst gedrag, net zoals (seksuele) intimidatie en lichamelijk geweld dat zijn. Pesten kent vele vormen en er is nauwelijks verschil tussen pesten op de werkvloer en die van het schoolplein. Mensen worden het mikpunt van grapjes of roddels. Ze ondervinden o.a. hinder bij hun taakuitvoering worden genegeerd, gekleineerd, onder druk gezet of eigendommen worden vernield. De essentie is dat de werknemer door systematische, vijandige bejegening buiten de groep wordt gezet. Op wie de keus valt is betrekkelijk willekeurig. Het kan eigenlijk iedereen overkomen die enigszins afwijkt van de groep. Je kunt net iets te slim of te dom zijn, de enige vrouw of man zijn, een afwijkend gevoel voor humor of mode hebben, allochtoon zijn of een accent hebben, een andere religie of een andere seksuele geaardheid hebben.

Een structureel onveilig werkklimaat is vrijwel altijd het gevolg van gebrekkig leiderschap. De omstandigheden waaronder pesten voorkomt, zijn minder willekeurig. Uit onderzoek blijkt dat pesten vaker voorkomt in organisaties met een hoge mate van competitie en een gebrekkige communicatie. Ook hiërarchische organisaties zijn kwetsbaarder, evenals organisaties met een hoge werkdruk, slecht leiderschap of onduidelijk verdeelde taken en bevoegdheden. De gevolgen kunnen enorm zijn. Pesten is een ongewenste omgangsvorm met relatief grote impact want het is tegen één persoon gericht. Slachtoffers maken zich zorgen, slapen slecht, verliezen hun plezier in het werk, presteren slechter en raken op een zijspoor.  Ze krijgen fysieke klachten, raken overspannen, depressief en ervaren stress. Soms denken ze over zelfmoord en in uitzonderlijke gevallen brengen ze die plannen ten uitvoer. Ook worden posttraumatische stressstoornissen geconstateerd, wanneer het pesten ontaardt in bijvoorbeeld een doodsbedreiging.

Ook werkgevers hebben er last van. Hun werknemers worden ziek, de output daalt en de kwaliteit van het werk loopt achteruit en ze krijgen te maken met juridische kosten, vertrekregelingen, outplacementtrajecten en kosten voor het aantrekken van vervangend personeel. De samenleving krijgt de rekening gepresenteerd in de vorm van een lagere productiviteit van het bedrijfsleven en  hogere ziektekosten. Er is becijferd dat een geëscaleerd pestgeval de samenleving € 45.000 kost aan productiviteitsverlies, vervanging van personeel, indirecte kosten van verzuimenverzekeringspremies, imagoschade, gouden handdrukken enzovoorts. Als dat voor een tiende van alle structurele pestgevallen opgaat, kost dat Nederland jaarlijks € 450 miljoen.

Pesten blijkt vaak een vast ingrediënt van een werkcultuur te zijn, waarbij men soms niet door heeft hoe ernstig de gevolgen voor een slachtoffer kunnen zijn. Plezier hebben op het werk houdt o.a. in dat ongewenste omgangsvormen middels beleid worden verbannen. Maar dat betekent niet dat er geen ruimte mag zijn om grappen te maken, er zijn echter wel grenzen, want door daar bewust van te zijn blijft werken voor iedereen aantrekkelijk.

Tips

  • Grijp tijdig in en ga een gesprek aan met alle betrokkenen, geeft duidelijk aan dat in het bedrijf pesten niet wordt getolereerd.
  • Zorg voor een prettige, open sfeer, zodat de werknemers op tijd zullen komen met problemen.
  • Omdat goed leiderschap doet volgen zullen leidinggevende, management  en directie het goede voorbeeld moeten geven met aandacht voor personeel.
  • Sociaal vaardige werknemers die door weerbaar effectief beleid  ongewenste omgangsvormen bij de bron aanpakken.
  • Zorg voor gezonde groepsprocessen met weinig competitie en een prettige omgang de sociale norm zijn.
  • Een stevige aanpak van daders van pestgedrag. Ga niet in discussie over het waarom van pesten. Dan wordt de schuld bij het slachtoffer gelegd. Pesten mag niet, ongeacht de oorzaak.
  • Managers/ leidinggevende trainen, zodat signalen en het aanpakken van pestgedrag tot het basisgereedschap zal gaan behoren.
  • Stel een gedragscode op met basisregels hoe de werknemers met elkaar om horen te gaan. Omschrijf een klachtenprocedure en stel een vertrouwenspersoon aan.
  • Houdt een voorlichtingscampagne over pesten. Dit maakt het bespreekbaar en maakt alle werknemers bewust van de ernst van het probleem.

Pesten.nl maakt deel uit van de Stichting Pesten, waar dagelijks een team van professionals werkt, dat praktisch informatie, advisering en ondersteuning aanbiedt. Op de homepage van onze website is een meldformulier te vinden van waaruit een hulpvraag gesteld kan worden. Tevens verwijzen wij voor informatie naar de wegwijzer, hierin is een lijst van organisaties, bedrijven en personen opgenomen, die deskundig zijn op het gebied van pesten.

Laatste nieuws

Raad van Advies

Roger Pellemans
Accountmanager sector Gevangeniswezen Dienst Justitiële Inrichtingen, Ministerie van Veiligheid en Justitie
Bart Muller
Professional Independent Banking
Marijke van Venne
Directeur Openbare basisschool De Nienekes in Cuijk
Melissa Gasseling
Owner / Sales director at Ontwerpbureau SIS
Claire Gasseling
Owner / Creative director at Ontwerpbureau SIS

Nieuwsbrief

Samenwerking

Voor de invulling van het programma aanbod werkt de Stichting Pesten samen met de Radboud Universiteit Nijmegen.

Commissie van aanbevelingen

Katinka van den Berg
Directeur Context at work
Hans Stellingsma
Owner at Stellingsma Management BV
Peter Plaum
Sales director Simac SBS
Erik Hendriks
Directeur Zonnetrein bv
Bestuurslid “Stichting Oude Stad”
Werkplekbegeleider SIOS.

Word donateur!

Door Stichting Pesten te steunen, maakt u het mede mogelijk dat wij ons kunnen blijven inzetten voor de strijd tegen pesten.

Word donateur

Partners

  • anetwerk