Pesten.nl is het anti-pest portaal


website Bezoek de website
website Stuur een e-mail
Telefoon 077 4000514
Mobiele telefoon 06 42170150

Stress2Balance

Gelrestraat 69, 5951 JE, Belfeld, Venlo

Aanbod

Trainingen
  • Sociale weerbaarheid
  • Kanjertraining

Omschrijving

Als counsellor bied ik de Living Inquiries aan. Een nieuwe methode uit Amerika, die heel effectief en op een liefdevolle manier automatische gedragspatronen laat uitdoven.

Bij pestgedrag zijn drie rollen met bijbehorende automatische gedragspatronen aan te wijzen:
1. de pester, die steeds weer de neiging heeft te pesten om zich machtig te voelen;
2. de aanmoediger, die steeds weer op zoek is naar sensatie en erbij wil horen;
3. de gepeste, die steeds zich steeds weer overmand voelt door angst en een laag zelfbeeld heeft.

Elk gedragspatroon is een gevolg van het telkens weer onderdrukken van onaangename gevoelens. De Living Inquiries helpen op een heel liefdevolle manier om weer contact te maken met deze onaangename gevoelens, zonder er labels aan te geven. Puur, mindful voelen. Dit maakt dat bepaalde woorden en beelden hun lading verliezen, waardoor het gedragspatroon niet meer nodig is. Hierdoor dooft het uit en daar komt vrijheid om gewoon je waardevolle zelf te zijn en rust voor in de plaats.

De Living Inquiries kunnen ingezet worden voor de pester, de aanmoediger en de gepeste. Wie verlangt er niet naar vrijheid om gewoon je waardevolle zelf te zijn, zonder daarvoor je macht te moeten laten gelden, zonder daarvoor anderen uit te lachen en zonder bang te hoeven zijn te schande te worden gezet?

Deze methode werkt zowel via Skype als face-to-face. Ik begeleid zowel kinderen, jongeren als volwassenen.
Mijn tarief is ca. 50,- euro excl. BTW per sessie ($75,-).
Als counsellor ben ik aangesloten bij de beroepsvereniging: ABvC. Daarnaast werk ik op freelance basis voor Scott Kiloby, de ontwerper van de Living Inquiries. Om dit te mogen blijven doen, moet ik voldoen aan kwaliteitseisen die getoetst worden in evaluatie-sessies na het volgen van verplichte educatie en her-certificeringsrondes die om de drie jaar plaats vinden.
Ik woon en werk in Belfeld, bij Venlo (Limburg). Omdat de methode ook via Skype werkt, ben ik niet plaats gebonden.

Doelgroepen
  • Jongeren tot 18 jaar
  • Volwassenen

Kinderen, jongeren en volwassenen

Dienstverlening

Individueel. Zowel face-to-face als via Skype. Kortdurende begeleiding in de vorm van een aantal sessies.

Aanbod

Pesten, gepest worden en pesters aanmoedigen en gepesten uitlachen zijn gedragspatronen. Elk gedragspatroon is een gevolg van het telkens weer onderdrukken van onaangename gevoelens. De Living Inquiries helpen op een heel liefdevolle manier om weer contact te maken met deze onaangename gevoelens, zonder er labels aan te geven. Puur voelen. Dit maakt dat bepaalde woorden en beelden hun lading verliezen, waardoor het gedragspatroon niet meer nodig is. Hierdoor dooft het uit en daar komt vrijheid om gewoon je waardevolle zelf te zijn en rust voor in de plaats.

De Living Inquiries kunnen ingezet worden voor de pester, de aanmoediger en de gepeste. Wie verlangt er niet naar vrijheid om gewoon je waardevolle zelf te zijn, zonder daarvoor je macht te moeten laten gelden, zonder daarvoor anderen uit te lachen en zonder bang te hoeven zijn te schande te worden gezet?

Als counsellor ben ik aangesloten bij de beroepsvereniging: ABvC. Daarnaast werk ik op freelance basis voor Scott Kiloby, de ontwerper van de Living Inquiries. Om dit te mogen blijven doen, moet ik voldoen aan kwaliteitseisen die getoetst worden in evaluatie-sessies na het volgen van verplichte educatie en her-certificeringsrondes die om de drie jaar plaats vinden.
Ik woon en werk in Belfeld, bij Venlo (Limburg). Omdat de methode ook via Skype werkt, ben ik niet plaats gebonden.

Aanmelding

Werkwijze

telefonisch: 06-42170150 of per mail: hanneke@stress2balance.nl

Selectie criteria

In geval van medische diagnose, in overleg met betrokken professionals.

Kosten

Mijn tarief is ca. 50,- euro excl. BTW per sessie ($75,-).

Wordt vergoed door sommige zorgverzekeraars.

Reductie

Bij geen vergoeding door zorgverzekeraar reductie van kosten mogelijk na overleg.

Laatste nieuws

Raad van Advies

Roger Pellemans
Accountmanager sector Gevangeniswezen Dienst Justitiële Inrichtingen, Ministerie van Veiligheid en Justitie
Bart Muller
Professional Independent Banking
Marijke van Venne
Directeur Openbare basisschool De Nienekes in Cuijk
Melissa Gasseling
Owner / Sales director at Ontwerpbureau SIS
Claire Gasseling
Owner / Creative director at Ontwerpbureau SIS

Nieuwsbrief

Samenwerking

Voor de invulling van het programma aanbod werkt de Stichting Pesten samen met de Radboud Universiteit Nijmegen.

Commissie van aanbevelingen

Katinka van den Berg
Directeur Context at work
Hans Stellingsma
Owner at Stellingsma Management BV
Peter Plaum
Sales director Simac SBS
Erik Hendriks
Directeur Zonnetrein bv
Bestuurslid “Stichting Oude Stad”
Werkplekbegeleider SIOS.

Word donateur!

Door Stichting Pesten te steunen, maakt u het mede mogelijk dat wij ons kunnen blijven inzetten voor de strijd tegen pesten.

Word donateur

Partners

  • anetwerk