Pesten.nl is het anti-pest portaal

Move2Score

Karel ven Egmondstraat 66, 5913 CP, Venlo

Aanbod

Trainingen
  • Sociale weerbaarheid
  • Sta sterk

Omschrijving

Move2Score verzorgt de Sta Sterk training van Stichting Omgaan met Pesten voor niet weerbare kinderen / jongeren vanaf 4 jaar. Ook kun je hier terecht voor een workshop over pesten voor docenten, ouders, trainers, begeleiders, jeugdjongerenwerkers en andere organisaties en instellingen waar kinderen / jongeren samenkomen.

De STA STERK training van Stichting Omgaan met Pesten is beoordeeld als goed onderbouwd door het NJI en is opgenomen bij Databank Effectieve Jeugdinterventies! Ook staat deze training op de lijst van goedgekeurde anti-pest programma's in het Rapportage van de commissie voor het Ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Doelgroepen
  • Jongeren tot 18 jaar
  • Volwassenen

Kinderen vanaf 4 jaar, pubers, volwassenen; iedereen kan terecht bij Move2Score.

Dienstverlening

Er wordt meestal gewerkt in groepjes van 4 tot 6 kinderen / jongeren na schooltijd. In overleg kan ook een individueel traject worden aangeboden.

Aanbod

Sta Sterk training:
Doel: Anders omgaan met weerbaarheid, opkomen voor jezelf door middel van direct toepasbare handvatten, omgaan met onaangename situaties zoals non-verbale, verbale en digitale pesterijen en met pesten door buitensluiten, negeren, roddelen of chanteren.

De methode heeft 5 aandachtsgebieden: lichaamstaal, assertiviteit, coping, sociale informatieverwerking en sociale vaardigheid.

Na de training:
- Vertonen deelnemers weerbare lichaamstaal
- Reageren deelnemers assertief op veelvoorkomende pestgedragingen
- Gebruiken de deelnemers enkele strategieën om zich sterker te voelen in het sociaal verkeer
- Kunnen de deelnemers beter onderscheid maken tussen positieve en negatieve bedoelingen
- Kunnen kinderen sociaal vaardig met andere kinderen omgaan

Opzet:
Een traject ziet er als volgt uit:
- Intakegesprekken met deelnemers en ouder(s) / verzorger(s)
- Informatieavond voor ouders en andere betrokkenen
- Bijeenkomst 1 t/m 5 met de deelnemers
- Informatieavond voor ouders en andere betrokkenen
- Bijeenkomst 6 t/m 10 met de deelnemers
- Evaluatie
- Eventueel: Follow-up
De kinderen krijgen ook een werkboek, zodat ze thuis nog eens rustig informatie van de les kunnen doorlezen en oefenen met opdrachten in de praktijk.

De bijeenkomsten duren ongeveer 1 a 1,5 uur. Locatie kan worden afgestemd met de deelnemers. De twee ouderavonden duren ongeveer 2 uur.

Aanmelding

Werkwijze

Aanmelden via het contactformulier op www.move2score.nl, of interesse mailen naar info@move2score.nl.

Er komt altijd eerst een gratis en vrijblijvend intakegesprek voordat iemand het traject ingaat.

Selectie criteria

Nee

Kosten

Dit wordt tijdens het intakegesprek verder uitgelicht.

Reductie

Wij willen graag dat het voor ieder kind mogelijk is om de Sta Sterk training te kunnen volgen. De stichting omgaan met pesten heeft een adoptiefonds, wat bestaat uit bijdragen van vrienden van de stichting. Het fonds is bestemd voor deelnemers van de sta sterk training wanneer deze niet in staat zijn de kosten voor de training te voldoen. De ouders kunnen dan een tegemoetkoming van 100 euro ontvangen. Via de STA STERK trainer kunnen de ouders een aanvraag doen bij de stichting.

Laatste nieuws

Raad van Advies

Roger Pellemans
Accountmanager sector Gevangeniswezen Dienst Justitiële Inrichtingen, Ministerie van Veiligheid en Justitie
Bart Muller
Professional Independent Banking
Marijke van Venne
Directeur Openbare basisschool De Nienekes in Cuijk
Melissa Gasseling
Owner / Sales director at Ontwerpbureau SIS
Claire Gasseling
Owner / Creative director at Ontwerpbureau SIS

Nieuwsbrief

Samenwerking

Voor de invulling van het programma aanbod werkt de Stichting Pesten samen met de Radboud Universiteit Nijmegen.

Commissie van aanbevelingen

Katinka van den Berg
Directeur Context at work
Hans Stellingsma
Owner at Stellingsma Management BV
Peter Plaum
Sales director Simac SBS
Erik Hendriks
Directeur Zonnetrein bv
Bestuurslid “Stichting Oude Stad”
Werkplekbegeleider SIOS.

Word donateur!

Door Stichting Pesten te steunen, maakt u het mede mogelijk dat wij ons kunnen blijven inzetten voor de strijd tegen pesten.

Word donateur

Partners

  • anetwerk