Pesten.nl is het anti-pest portaal

Jonibalans

Kriekstraat 18, 5854 GE, Nieuw-Bergen

Aanbod

Trainingen
  • Sociale weerbaarheid
  • Assertiviteit training
  • Sta sterk

Omschrijving

Jonibalans verzorgt de Sta Sterk training van de Stichting Omgaan met Pesten voor niet weerbare kinderen in groepsverband en individueel aan kinderen en jongeren vanaf 4 jaar. Daarnaast verzorgt Jonibalans workshops voor docenten, pedagogisch medewerkers, jeugdjongeren werkers, ouders, verzorgers, begeleiders en instellingen en organisaties waar kinderen en jongeren samen komen. Het anti-pestprogramma Sta Sterk op School voor (speciaal) basis onderwijs groep 5 tot en met 8 en klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs.

De STA STERK training van Stichting Omgaan met Pesten is beoordeeld als goed onderbouwd door het NJI en is opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies! Ook staat het programma Sta Sterk op School op de lijst van goedgekeurde anti-pest programma's van Staatssecretaris Dekker van het Ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Doelgroepen
  • Jongeren tot 18 jaar
  • Volwassenen

Kinderen vanaf 4 - 18 jaar, jong volwassenen en volwassenen, ouders en verzorgers, professionals zoals docenten, pedagogisch medewerkers, jeugdjongeren werkers en begeleiders van instellingen en organisaties waar kinderen en jongeren samen komen.

Dienstverlening

Sta Sterk training in groepsverband: er wordt gewerkt in groepen van maximaal 6 kinderen. In overleg kan er een individueel traject gestart worden.

Aanbod

Sta Sterk training:
Doel: Anders omgaan met weerbaarheid, opkomen voor jezelf door middel van direct toepasbare handvatten, omgaan met vervelende situaties zoals non-verbale, verbale en digitale pesterijen en met pesten door buitensluiten, negeren, roddelen of chanteren.

De methode heeft 5 aandachtsgebieden: lichaamstaal, assertiviteit, coping, sociale informatieverwerking en sociale vaardigheid.

Na de training:
- Vertonen deelnemers weerbare lichaamstaal
- Reageren deelnemers assertief op veelvoorkomende pestgedragingen
- Gebruiken de deelnemers enkele strategieën om zich sterker te voelen in het sociaal verkeer
- Kunnen de deelnemers beter onderscheid maken tussen positieve en negatieve bedoelingen
- Kunnen kinderen sociaal vaardig met andere kinderen omgaan

Opzet:
Een traject ziet er als volgt uit:
- Intakegesprekken met deelnemers en ouder(s) / verzorger(s)
- 10 bijeenkomsten voor de deelnemers
- 2 informatie bijeenkomsten voor ouders/verzorgers en andere betrokkenen
- Evaluatie
- Eventueel: Follow-up (niet bij de prijs van de Sta Sterk training inbegrepen)
De training is inclusief werkboek voor de kinderen, met informatie om thuis nog eens door te lezen en huiswerk/oefen opdrachten om het geleerde in de praktijk toe te passen.

De bijeenkomsten duren ongeveer 1,5 uur. De informatie bijeenkomsten voor ouders/verzorgers en betrokkenen duren ongeveer 2 uur.

Workshop: Dit is een product op maat. Ouders, beroepskrachten, en andere betrokkenen krijgen handvatten aangereikt om de harmonische sfeer en veilige sfeer te verbeteren en in stand te houden.Door positieve krachten van individuele kinderen en de groep te versterken wordt ongewenst gedrag zoals pesten verminderd.
Er wordt rekening gehouden met de specifieke situatie en de wensen van de organisatie.
Een workshop duurt ongeveer 2,5 tot 3 uur.
Mogelijke onderwerpen die aan bod kunnen komen:
- verschil en gevolgen plagen/pesten
- rollen binnen het pestprobleem
- vormen van pestgedrag
- signaleren van pestgedrag
- fasen van pestgedrag
- sociale weerbaarheid
- omgaan met pesten
- zelfvertrouwen
Er kunnen verschillende werkvormen gebruikt worden zoals:
- een powerpoint presentatie
- flip-over
- interactieve momenten
- discussie
- quize
- rollenspelen
- opdrachten in subgroepen
- werken met een casus
etc etc.

Aanmelding

Werkwijze

Voor meer informatie over een training, workshop of anti-pestprogramma kan contact opgenomen worden via de website via het contact formulier, of via mail: info@jonibalans.nl

Selectie criteria

STA STERK training:
Tijdens een voorgesprek/intakegesprek zal de trainer aan de hand van de gegeven informatie bespreken of de deelnemer past binnen de groepstraining, of dat een individueel traject geschikt is.
Wanneer de STA STERK training geen geschikte training blijkt te zijn, zal de trainer samen met de ouder/verzorger kijken naar een ander alternatief

Reductie

STA STERK training:
Wij willen graag dat het voor ieder kind mogelijk is om de Sta Sterk training te kunnen volgen. De stichting Omgaan met Pesten heeft een adoptiefonds, wat bestaat uit bijdragen van vrienden van de stichting. Het fonds is bestemd voor deelnemers van de sta sterk training wanneer deze niet in staat zijn de kosten voor de training te voldoen. De ouders kunnen dan een tegemoetkoming van 100 euro ontvangen. Via de STA STERK trainer kunnen de ouders een aanvraag doen bij de stichting.

Laatste nieuws

Raad van Advies

Roger Pellemans
Accountmanager sector Gevangeniswezen Dienst Justitiële Inrichtingen, Ministerie van Veiligheid en Justitie
Bart Muller
Professional Independent Banking
Marijke van Venne
Directeur Openbare basisschool De Nienekes in Cuijk
Melissa Gasseling
Owner / Sales director at Ontwerpbureau SIS
Claire Gasseling
Owner / Creative director at Ontwerpbureau SIS

Nieuwsbrief

Samenwerking

Voor de invulling van het programma aanbod werkt de Stichting Pesten samen met de Radboud Universiteit Nijmegen.

Commissie van aanbevelingen

Katinka van den Berg
Directeur Context at work
Hans Stellingsma
Owner at Stellingsma Management BV
Peter Plaum
Sales director Simac SBS
Erik Hendriks
Directeur Zonnetrein bv
Bestuurslid “Stichting Oude Stad”
Werkplekbegeleider SIOS.

Word donateur!

Door Stichting Pesten te steunen, maakt u het mede mogelijk dat wij ons kunnen blijven inzetten voor de strijd tegen pesten.

Word donateur

Partners

  • anetwerk