Pesten.nl is het anti-pest portaal

Praktijk Mijnten

Kelnarijstraat 40, 3881CC, Putten

Aanbod

Trainingen
  • Sociale weerbaarheid
  • Kanjertraining

Omschrijving

ouder-kind Kanjertraining in de regio Eemland en noord-west Veluwe.

Doelgroepen

De training is bedoeld om pestgedrag onder kinderen en jongeren aan te pakken, maar ook om communicatie te verbeteren en conflicten te beheersen.

Aanbod

De 'kanjertraining' gaat uit van vijf uitgangspunten: we vertrouwen elkaar, we helpen elkaar, niemand speelt de baas, niemand lacht uit, niemand doet zielig.
Of het nou om te verlegen, te bange of te stoere kinderen gaat: in elk kind schuilt een kanjer. Tijdens de Kanjertraining leren kinderen hoe ze voor zichzelf op kunnen komen. Door zelfvertrouwen te kweken leren de kinderen grenzen te stellen. Zo leren kinderen omgaan met en verantwoordelijkheid te nemen voor het pestprobleem. De training is geschikt voor zowel pestende als gepeste kinderen. Ouders doen mee aan de training omdat zij zo het proces optimaal kunnen ondersteunen. De kanjertraining biedt handvatten voor ouders en kinderen.

Aanmelding

Kosten

De kosten bedragen € 65,00 voor de intake en € 315,00 voor de training.

Reductie

Er zijn enkele ziektekostenverzekeraars die de training gedeeltelijk) vergoeden. Op dit moment vergoeden Zorg en zekerheid, Kiemer, ONVZ en AGIS de training (deels).
Gezinnen met een minimum uitkering kunnen een beroep doen op Bijzondere bijstand van de Gemeente. Er zijn situaties waarin Stichting Leergeld de training geheel of gedeeltelijk betaalt. www.leergeld.nl

Mocht uw kind een PGB hebben kunt u informeren of er mogelijkheden zijn de training hieruit te bekostigen.

Overige informatie

De ouder-kind training wordt gegeven in de leeftijdsgroep 5-8, 8-12 en 12-17 jaar.

Laatste nieuws

Raad van Advies

Roger Pellemans
Accountmanager sector Gevangeniswezen Dienst Justitiële Inrichtingen, Ministerie van Veiligheid en Justitie
Bart Muller
Professional Independent Banking
Marijke van Venne
Directeur Openbare basisschool De Nienekes in Cuijk
Melissa Gasseling
Owner / Sales director at Ontwerpbureau SIS
Claire Gasseling
Owner / Creative director at Ontwerpbureau SIS

Nieuwsbrief

Samenwerking

Voor de invulling van het programma aanbod werkt de Stichting Pesten samen met de Radboud Universiteit Nijmegen.

Commissie van aanbevelingen

Katinka van den Berg
Directeur Context at work
Hans Stellingsma
Owner at Stellingsma Management BV
Peter Plaum
Sales director Simac SBS
Erik Hendriks
Directeur Zonnetrein bv
Bestuurslid “Stichting Oude Stad”
Werkplekbegeleider SIOS.

Word donateur!

Door Stichting Pesten te steunen, maakt u het mede mogelijk dat wij ons kunnen blijven inzetten voor de strijd tegen pesten.

Word donateur

Partners

  • anetwerk