Pesten.nl is het anti-pest portaal

Pesten onder ouderen

Pesten is het systematisch uitoefenen van psychische en/of fysieke mishandeling door één of meerdere personen van één persoon die niet in staat is zichzelf te verdedigen.

Pesten is iets anders dan plagen. Bij pesten is sprake van een ongelijke machtsverdeling en worden de gebeurtenissen als negatief ervaren door het slachtoffer. Pesten is systematisch en gericht op één persoon, terwijl plagen vaak eenmalig of over en weer plaatsvindt.
 

Heeft u ook te maken met pesten? Vertel ons uw verhaal!  
 

Uit onderzoek, uitgevoerd door wetenschappers van de Radboud Universiteit in Nijmegen, is geconstateerd dat één op de vijf bewoners van een woonvoorziening voor senioren wel eens wordt gepest door een medebewoner. In veel gevallen gebeurt dat door de medebewoners, maar ook pesterijen door het personeel komen veel voor. In woonvoorzieningen gaat het veelal om mensen die met elkaar in een huis wonen, zonder dat ze voor elkaar hebben gekozen en daar veelal verblijven tot men komt te overlijden. Verveling en allerlei psychische en fysieke mankementen kunnen zorgen voor extra frustraties en spanningen. Die kunnen in zo’n situatie snel worden botgevierd op een zondebok. De klachten variëren van iemand negeren en roddelen tot systematische persoonlijke uitsluiting bij activiteiten of gezamenlijke maaltijden. Vaak durven ouderen niet te zeggen dat ze worden gepest vanwege schaamte en omdat sommigen, die al in een sociaal isolement leven, angstig zijn om het geringe contact met medebewoners te verliezen. Daardoor trekken slachtoffers zich vaak terug op zichzelf, kunnen er gevoelens van depressiviteit ontstaan, de bloeddruk en het stressniveau stijgen en tevredenheid over het leven wordt negatief beïnvloed.

Tips

  • Woonvoorzieningen kunnen een vertrouwenspersoon/ bemiddelaar aanstellen die de senioren hulp kan bieden.
  • Het opstellen van een pestprotocol, waarin het herkennen en de aanpak van pesten beschreven staat.
  • Een deskundigheidstraining voor personeel om de signalen van pestgedrag beter te leren herkennen. Met aandacht voor wat de gevolgen zijn voor de slachtoffers en hoe het treiteren kan worden aangepakt.
  • Instellen van een bewonerscommissie pesten, die ervaringen uitwisselt en het pesten onder de aandacht brengt.
  • Het organiseren van informatieavonden om het pesten onder de aandacht te brengen.
  • Nieuwe bewoners een goede introductie geven.
  • Het betrekken van kinderen en of partners om signalen van pesten te herkennen en aan te pakken.

Aanbod Stichting Pesten

Op de homepage van Pesten.nl is een meldknop te vinden, waar de klacht over het pesten op een formulier ingevuld kan worden. De professionals van Stichting Pesten nemen contact op of kunnen bijvoorbeeld, indien dat als voorkeur is aangegeven, contact opnemen met de woonvoorziening. Stichting Pesten is bezig met het ontwikkelen van een specifiek op ouderen gericht programma, waarin voorlichting, workshops en themabijeenkomsten gevoegd zullen worden. Dit realiseren wij in samenwerking met de Radboud Universiteit te Nijmegen.

Stichting Pesten werkt samen met het Ouderenfonds Nederland en die heeft daarom ook een rechtstreekse link op onze site geplaatst naar hun pestportaal. Deze link kan worden gebruikt door senioren, maar ook professionals die te maken hebben met pestgedrag onder ouderen. Zij kunnen zich op dit portaal aanmelden. De directe link hiernaar toe is www.ouderenfonds.nl

Laatste nieuws

Raad van Advies

Roger Pellemans
Accountmanager sector Gevangeniswezen Dienst Justitiële Inrichtingen, Ministerie van Veiligheid en Justitie
Bart Muller
Professional Independent Banking
Marijke van Venne
Directeur Openbare basisschool De Nienekes in Cuijk
Melissa Gasseling
Owner / Sales director at Ontwerpbureau SIS
Claire Gasseling
Owner / Creative director at Ontwerpbureau SIS

Nieuwsbrief

Samenwerking

Voor de invulling van het programma aanbod werkt de Stichting Pesten samen met de Radboud Universiteit Nijmegen.

Commissie van aanbevelingen

Katinka van den Berg
Directeur Context at work
Hans Stellingsma
Owner at Stellingsma Management BV
Peter Plaum
Sales director Simac SBS
Erik Hendriks
Directeur Zonnetrein bv
Bestuurslid “Stichting Oude Stad”
Werkplekbegeleider SIOS.

Word donateur!

Door Stichting Pesten te steunen, maakt u het mede mogelijk dat wij ons kunnen blijven inzetten voor de strijd tegen pesten.

Word donateur

Partners

  • anetwerk