Pesten.nl is het anti-pest portaal

‘PESTEN IS EFFECTIEVE MANIER OM POPULAIR TE WORDEN OF TE BLIJVEN’

Zowel pesten als verdedigen kan leiden tot een hogere status in de klas. Pesten blijkt een effectieve manier te zijn voor leerlingen om populair te worden of te blijven. Dat concludeert Rozemarijn van der Ploeg in haar proefschrift. De promovenda onderzocht de emotionele en sociale processen die een rol spelen bij pesten, gepest worden en verdedigen op de basisschool. Dat meldt de Rijksuniversiteit Groningen.
Voor pesters blijkt het regelmatig wisselen van slachtoffers een effectieve strategie om populair te blijven. Ook het verdedigen van een slachtoffer kan de populariteit van een leerling verhogen. De intensiteit van het pestgedrag is gerelateerd aan het welbevinden en de sociale status van de slachtoffers. Bij de keuze om een pestslachtoffer te verdedigen is het kunnen inleven in de gevoelens en emoties van het slachtoffer belangrijk. Volgens Van der Ploeg is een interessante bevinding dat pestrelaties instabiel zijn. Populaire pesters zijn geneigd om van slachtoffer te wisselen.

De algemene conclusie van het onderzoek is dat sociale status een belangrijke rol speelt bij pesten, gepest worden en verdedigen. “Zowel pesten als verdedigen kan leiden tot een hogere status in de klas. Voor vervolgstudies is het essentieel om te onderzoeken hoe de verworven inzichten over de emotionele en sociale processen het best toegepast kunnen worden in anti-pestinterventies”, aldus Van der Ploeg.

Van der Ploeg gebruikte gegevens over het KiVa-project op basisscholen in Nederland en Finland. De steungroepaanpak van het antipestprogramma blijkt geen stand te houden op de langere termijn, maar is wel effectief in het stimuleren van het verdedigen van een pestslachtoffer door anderen. Inleven in de gevoelens van het slachtoffer helpt om pestgedrag te stoppen en zorg ervoor dat slachtoffers meer zelfvertrouwen krijgen. Van der Ploeg meent dat het voor antipestinterventies essentieel is om pestende kinderen te laten inzien dat zij door prosociaal gedrag ook populair kunnen worden.

© Nationale Onderwijsgids

 

poster 3 sluit niemand uit


Geef een reactie

Laatste nieuws

Raad van Advies

Roger Pellemans
Accountmanager sector Gevangeniswezen Dienst Justitiële Inrichtingen, Ministerie van Veiligheid en Justitie
Bart Muller
Professional Independent Banking
Marijke van Venne
Directeur Openbare basisschool De Nienekes in Cuijk
Melissa Gasseling
Owner / Sales director at Ontwerpbureau SIS
Claire Gasseling
Owner / Creative director at Ontwerpbureau SIS

Nieuwsbrief

Samenwerking

Voor de invulling van het programma aanbod werkt de Stichting Pesten samen met de Radboud Universiteit Nijmegen.

Commissie van aanbevelingen

Katinka van den Berg
Directeur Context at work
Hans Stellingsma
Owner at Stellingsma Management BV
Peter Plaum
Sales director Simac SBS
Erik Hendriks
Directeur Zonnetrein bv
Bestuurslid “Stichting Oude Stad”
Werkplekbegeleider SIOS.

Word donateur!

Door Stichting Pesten te steunen, maakt u het mede mogelijk dat wij ons kunnen blijven inzetten voor de strijd tegen pesten.

Word donateur

Partners

  • anetwerk